HEES 46

Popis:

Olej je určen pro hydrostatické soustavy pracující v ekologicky chráněných oblastech, v nichž je nepřípustná případná kontaminace ropnými produkty a kde se vyžadují oleje zvláštních vlastností – tj. kapaliny biologicky snadno rozložitelné. Nejčastěji se uplatňují jako pracovní média mobilních hydraulik (stavební, zemědělské, lesnické a jiné stroje).

Normy a specifikace:

Typ HEES dle VDMA 24 568

Použití:

Pouze pro profesionální použití

Bezpečnostní text:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

LubLine

Podobné produkty

BINOL BIOSAFE HO 46