MOGUL EOPS 1030

Popis:

Popis: MOGUL EOPS 1030 je moderně koncipovaná polosyntetická obráběcí kapalina tvořená syntetickými přísadami, 30% nízko aromatického ropného oleje, inhibitory koroze, přísadami minimalizujícími pěnění a prostředky zaručujícími dlouhodobou biostabilitu. Takto koncipovaná obráběcí kapalina umožňuje dosažení požadovaných výkonových vlastností, kterými se vyznačují moderní obráběcí mikroemulze.

Normy a specifikace:

ISO 6743/7 MAB Splňuje hygienickou normu TRGS 611

Použití:

Je určena pro obráběcí operace prováděné jak na konvenčních obráběcích strojích, tak i na NC a CNC obráběcích centrech a linkách. Doporučená koncentrace 5 – 7 % dle podmínek obrábění. Vyhovuje pro třískové opracování širokého spektra ocelí, litin, neželezných kovů a jejich slitin. Při koncentraci 7 % je její výkonnost dostatečná i při provádění složitých obráběcích operací do materiálů se zhoršenou obrobitelností. Obráběcí operace broušení se doporučují provádět při koncentraci pohybující se na spodní hranici doporučené koncentrace, a to 5 %.

Bezpečnostní text:

H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

Mogul