Lubline COOL TOP FR 45

Popis:

Lubline COOL TOP FR 45 je emulzní kapalina na obrábění kovů pro široké spektrum operací jako soustružení, frézování, vrtání, řezání – železných materiálů, oceli, litiny a obzvláště hliníku a jeho slitin. Lubline COOL TOP FR 45 pracuje obzvláště dobře jak v měkké, tak v tvrdé vodě.

Použití:

Střední a těžké obrábění. Nejlépe skladovat od 5 °C do 25 °C po dobu do 12 měsíců. Nevystavovat mrazu.

Bezpečnostní text:

H315: Dráždí kůži.; H319: Způsobuje vážné podráždění očí.; H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

LubLine