Lubline COOL PM 0013

Popis:

Lubline COOL PM 0013 je ve vodě rozpustná obráběcí kapalina bez obsahu minerálního oleje vhodná na broušení, obrábění litiny, legované oceli, hladké uhlíkové oceli, hliníku a barevných kovů. Díky speciální technologii na bázi polymerů a kombinaci vysoce kvalitních vstupních materiálů je LUBLINE COOL PM 0013 pozoruhodný vysokou výkonností a excelentními chladícími a čistícími schopnostmi.

Použití:

Nejlépe skladovat od 5 °C do 40°C v uzavřených nádobách po dobu do 12 měsíců. Nevystavovat mrazu. Mírné odchylky v barvě a vzhledu jsou možné vzhledem k výběru surovin. Zápach produktu se může během skladování změnit. Tyto jevy nemají vliv na kvalitu a výkonnost kapaliny.

Bezpečnostní text:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci., H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Značka:

LubLine