MOGUL EOPS 3050

Popis:

MOGUL EOPS 3050 je moderně koncipovaná obráběcí kapalina tvořená syntetickými přísadami, HC oleji, syntetickými estery a inhibitory koroze. Přísadami minimalizujícími pěnění i při použití vysokotlaku a prostředky zaručujícími dlouhodobou biostabilitu. Takto koncipovaná obráběcí kapalina má univerzální použití pro železné i neželezné kovy (lehké slitiny a barevné kovy).

Normy a specifikace:

ISO 6743/7 MAB Splňuje hygienickou normu TRGS 611

Použití:

Je doporučována pro obrábění na CNC obráběcích centrech, linkách a konvenčních obráběcích strojích. V případě použití obráběcí kapaliny při obrábění na konvenčních obráběcích strojích je nutné zajistit dostatečný přívod obráběcí kapaliny do prostoru řezu. Díky složení je kapalina schopna vytvořit optimální řezné prostředí zejména pří obrábění titanu a jeho slitin, hliníku a slitin, v mnoha případech i oceli. Její vlastnosti v oblasti podpory optimálního řezného prostředí se jednoznačně projeví ve zvýšení životnosti nástrojů a následně na zvýšení výrobní spolehlivosti a efektivity celého procesu.

Bezpečnostní text:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Značka:

Mogul