COYOTE Tekuté stěrače

Popis:

COYOTE Tekuté stěrače vytvářejí na skle ochranný film, který efektivně odpuzuje dešťové kapky a zvyšuje viditelnost v nepříznivém počasí.

Použitie:

Nastříkejte na suché čisté sklo, rozetřete bavlněným hadříkem a nechte zaschnout. Matný povrch rozleštěte čistým hadrem a postup opakujte. Aplikujte při teplotách nad 5°C.

Bezpečnostné text:

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

Značka:

Coyote