Rozbory paliv a maziv

Metodika analýzy olejů – čistota oleje, mikroskopické stanovení velikosti a počtu částic (ČSN 656081), filtrace na membránovém filtru v laboratoři, pracovní postup.

Mikroskopické stanovení velikosti a počtu částic (ČSN 656081)

 • Odebrání vzorku oleje: Odebírá se buď z tekoucího proudu oleje, nebo při odběru z nádrže ze 2/3 její výšky (nasávacím zařízením, což je buď vzorkovací pipeta nebo hadička se stříkačkou, vše v bezvadné čistotě, čistí se stejně jako odběrová láhev, viz další bod)
 • Vzorek se odbírá do čisté nádoby objemu 250 ml ( vzorkovnice se nejdříve proplachuje horkou vodou, pak 3x destilovanou vodou, dále 2x filtrovaným lihem a vysuší se
 • Řádně odebraný vzorek (nabere se asi 80 % objemu vzorkovnice, aby šel olej v láhvi promíchat) se označí nálepkou s popisem, který obsahuje: datum, název stroje, typ oleje, objem tanku, stáří náplně, provedené operace (pokud byly provedeny – filtrace apod.)

Filtrace na membránovém filtru v laboratoři

 • Pinzetou se vloží na filtrační sítko membránový filtr (podle uvedené normy jsou to filtry 47 mm, 0,8 µ acetát celulózy)
 • Položíme nálevku
 • Vzorek oleje ve vzorkovnici zhomogenizujeme, odlejeme 100 ml
 • Olej o viskozitě vyšší než 32 má být zahřátý na 40 ºC ( případně naředit filtrovaným rozpouštědlem n-heptan nebo technickým benzinem)
 • Olej se přefiltruje, filtr se suší při teplotě 105 ºC
 • Filtr se vloží do označené petriho misky
 • Pinzetou se filtr vloží pod mikroskop (dle normy se jedná o binokulár, objektiv 20x, okulár s měřítkem 10x, stolek mikroskopu vybavený posuvným měřítkem v obou osách)
 • Definice velikosti částic: bere se vždy největší rozměr částice, vlákna jsou pak částice s poměrem délka /šířka 10:1, o max. tloušťce 30 µm. Odečítáme počty částic větších než 5 µm a dále počty částic větších než 15 µm (pro ISO 4406/1987) 
 • Pro určení kódu NAS 1638 počítáme v kategoriích: 2-5 µm, 15-25 µm, 25-50 µm, 50-100 µm, větší než 100 µm.
 • Výsledky jsou zpracovány do Protokolu a předány zákazníkovi

Postup práce

 • do čisté vzorkovnice se odebere vzorek oleje
 • vlastní analýza se provádí z množství 20 ml oleje
 • filtrační membránový papír má jemnost filtrace 0,8 m a průměr 25 mm
 • výsledek analýzy je vyhodnocen pod mikroskopem
 • ke každému vzorku je přičleněna třída čistoty dle norem NA 1638 a ISO 4406