Služby

01/Distribuce pohonných hmot

Naše společnost je registrovaným distributorem pohonných hmot, které pro naše odběratele zajišťujeme z terminálů Unipetrolu RPA s.r.o. a Čepra a.s. Dodávané pohonné hmoty splňují příslušné národní a evropské normy a původ každé nakládky-dodávky je deklarován příslušným atestem o jakosti produktu.

více

02/Privátní značky

Naše společnost nabízí svým zákazníkům výrobu produktů pod jejich značkou, do jimi zvolených obalů.

více

03/Chladicí kapaliny pro dopravní společnosti

Naše společnost je významným dodavatelem chladicích kapalin pro provozovatele městské a meziměstské autobusové dopravy. Díky dlouholetým zkušenostem a přímé účasti na testování v provozu jsme schopni zajistit i kompletní servis spojený s tímto druhem dodávek.

více

04/Logistika

Naše společnost má oprávnění k vnitrostátní i mezinárodní silniční přepravě zboží pro vlastní i cizí potřeby. Disponujeme řadou vozidel umožňujících odvoz nákladů do 25000 kg.

více

05/Zpětný odběr maziv

Ve spolupráci s oprávněnými společnostmi pro sběr nebezpečných odpadů zajišťujeme zpětných odběr upotřebených olejů, maziv a ostatních nebezpečných výrobků.

více

06/Rozbory paliv a maziv

Rozborem paliv a maziv se zjišťuje čistota oleje, mikroskopické stanovení velikosti a počtu částic (ČSN 656081), filtrace na membránovém filtru v laboratoři, pracovní postup.

více

07/Filtrace olejů

Pro hodnocení čistoty provozních kapalin existuje více klasifikačních systémů, nejrozšířenější jsou normy ISO 4406 (odpovídá ČSN 65 6206) nebo NAS 1638.

více

08/Tribotechnická diagnostika

Tribotechnická diagnostika obsahuje hodnocení stavu oleje nebo maziva, dále hodnocení stavu stroje a následně návrh optimálního řešení údržby strojů.

více

09/Konzultace a poradenská činnost

V oblasti aplikace maziv provádíme zpracování mazacích plánů a konzultace v oblasti náhrad maziv. Poradíme Vám s výběrem vhodného oleje či maziva do osobního, nákladního auta, stavebního stroje či zemědělské techniky.

více

10/Komplexní péče o náplně strojů

Ve spolupráci s certifikovanou laboratoří optimalizujeme a provádíme servisní činnost v oblasti péče o provozní náplně strojů.

více

11/Sledování stavu a kvality obráběných kapalin

Při zpracování kovů obráběním jsou nezbytné prostředky s mazacím a chladicím účinkem. Na jejich vlastnostech závisí kvalita obrobků, přesnost, životnost, náročnost procesu apod. Naše společnost poskytuje svým zákazníkům kompletní servis obráběcích kapalin.

více